Varuhissar


LiftCat 700-serien är en komplett serie varuhissar för laster upp till 3 000 kilo. Korgstorlekarna sträcker sig från små dokument-transportörer till rejäla styckegodskorgar. Varuhissarna kan monteras i betongschakt, av oss i ett platsbyggt schakt eller i ett fristående stålfackverk som kan kläs med plåt.

 LiftCat 710

Småvaruhissar upp till 300 kg last.

LiftCat 710


LiftCat 720

Varuhissar mellan 300–1 500 kg last.

LiftCat 720


LiftCat 730

Varuhiss och personhiss som skruvdriven plattformshiss för 1000 kg last.

LiftCat 730


LiftCat 750

Varuhissar mellan 500–3 000 kg last.

LiftCat 750